PERSONALIA

Jacques Stel uit Holtum is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Stel kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Pieter Meekels van Sittard-Geleen vanwege zijn bestuurlijke, creatieve, organisatorische en artistieke verdiensten voor met name de Holtumse Revue. Het theatergezelschap vierde in het weekeinde het zilveren jubileum.

Bron: Dagblad de Limburger & Limburgs Dagblad dd 18-09-2006